суббота, 13 января 2018 г.

Կոռուպցիայի դեմ պայքարը և երիտասարդությունը. Դասընթաց

Նպատակներ
•կոռուպցիայի և դրա դեմ պայքարի մասին գիտելիքների տրամադրում
•կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողական վերաբերմունքի ձևավորում

Մեթոդներ
•տեսական լեկցիաներ
•գործնական հանձնարարություններ
•խմբային աշխատանքներ
•դերային խաղեր

Թեմաներ
•ինչ է կոռուպցիան
•կոռուպցիայի տեսակներ, պատճառներ և հետևանքներ
•կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ
•կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնական բաղադրիչներ
•կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում
•միջազգային պարտավորություններ
•շահերի բախման կարգավորում

Ակնկալվող արդյունքներ՛
•սեմինարի ավարտին մասնակիցներն ունեն գիտելիքներ կոռուպցիայի մասին
•ունեն պատկերացում Հայաստանում կոռուպցիոն իրավիճակի մասին
•ունեն պատկերացում Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին
•ունեն պատկերացում ինչպես պետք է պայքարել կոռուպցիայի դեմ
•ունեն պատկերացում ինչ կարող է անել շարքային քաղաքացին
Ի՞նչ ենք հասկանում կոռուպցիա ասելովինչպե՞ս է սահմանվում «կոռուպցիա»

Ի՞նչ է կոռուպցիան

եզրույթըՊատմական ակնարկ:


Ե՞րբ է սկսել շրջանառվել «կոռուպցիա» եզրույթը:


Հետաքրքիր փաստերկոռուպցիայի մասին հիշատակումներ պատմությունից:

Կոռուպցիայի տեսակներ,

Կոռուպցիայի տեսակներպատճառներ և հետևանքներ:


Ինչպե՞ս է առաջանում կոռոպցիանինչպե՞ս են դասակարգումի՞նչ տեսակներ են

պատճառներ,առանձնացնում ՝ կաշառակերությունշորթումյուրացումհակամրցակցային

հետևանքներգործունեությունպետության զավթումկլիենտարիզմնեպոտիզմ


Հնարավոր է արդյո՞ք չափել կոռուպցիանի՞նչպես են այն ուսումնասիրում:


Կոռուպցիայի վերաբերյալ ուսումնասիրություններ (չափման գործիքներ)

Կոռուպցիայի վերաբերյալ

- Transparency International – CPI՝ կոռուպցիայի ընկալման համաթիվ, GCB՝

ուսումնասիրություններ

կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետր, BPI – կաշառք տվողների ինդեքս:Այլ ուսումնասիրություններ՝ World Bank, Freedom House –ի կատարածուսումնասիրությունները:
NIS` Ազգային

Ազգային օրինավորության համակարգ:

օրինավորության

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Ազգային օրինավորության համակարգըՀայաստանի

համակարգ

օրինավորության ազգային համակարգի գնահատման 2014 թվականի արդյունքները:
ԳՐԵԿՈ

Միջազգային

Ստամբուլի գործողությունների պլան

պարտավորություններ

– ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիա»– Բաց կառավարման համագործակցություն նախաձեռնություն

Հակակոռուպցիոն

ՀՀ հակակոռուպցիոն 3 ռազմավարությունները, դրանց նպատակները, 2015-2018

ռազմավարություններ ևթթ ռազմավարությունը:

հակակոռուպցիոնԿոռուպցիան առողջապահության և կրթության ոլորտներում:

մարմիններԿոռուպցիայի դեմ

Կանխարգելումբացահայտումհանրային աջակցություն և կրթություն

պայքարի հիմնականմիջազգային փորձ:

բաղադրիչներըԿոռուպցիայի

Տեղեկատվության ազատություն:

կանխարգելման

– Շահերի բախման կարգավորում:

գործիքներ

Էթիկայի նորմեր:


Դերախաղ

Շահերի բախման վերաբերյալ:

Комментариев нет:

Отправить комментарий