среда, 19 октября 2016 г.

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար

Հոկտեմբերի 24-28

Հոկտեմբերի 24.


9-9.30 պարատուն ̀ պասիվ մասնակից:
9.30-10.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք:
10.00-12.30 Նոյեմբերի 4-5-ին նախատեսվող Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի հարցերի բազայի ստեղծում, կազմակերպչական աշխատանքներ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

12.30-13.00 Ընդմիջում

13.00-15.00 Առարկայական խորհրդատվություն.  հասարակագիտական դասընթացների ծրագիրը և բովանդակությունը: Համարժեք փոփոխություններ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

15.00-16.00
Մարզական պարապմունք:

Հոկտեմբերի 25


9-9.30 պարատուն ̀ պասիվ մասնակից:
9.30-10.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք:
10.00-12.30 Նոյեմբերի 4-5-ին նախատեսվող Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի հարցերի բազայի ստեղծում, կազմակերպչական աշխատանքներ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

12.30-13.00 Ընդմիջում

13.00-15.00 Առարկայական խորհրդատվություն.  Առաջադրանքների կազմում և փաթեթների ներկայացում-քննարկում: Վարժարան. 2-7 սենյակ:

15.00-16.00
Մարզական պարապմունք:

Հոկտեմբեր 26

9-9.30 պարատուն ̀ պասիվ մասնակից:
9.30-10.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք:
10.00-12.30 Նոյեմբերի 4-5-ին նախատեսվող Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի հարցերի բազայի ստեղծում, կազմակերպչական աշխատանքներ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

12.30-13.00 Ընդմիջում

13.00-15.00 Առարկայական խորհրդատվություն.  <<Դպիր>> էլ. պարբերականը որպես ուսումնական-կրթական հարթակ: Հասարակագիտական բնույթի հոդվածների ներկայացում-քննարկում: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

15.00-16.00
Մարզական պարապմունք:

Հոկտեմբերի 27


9-9.30 պարատուն ̀ պասիվ մասնակից:
9.30-10.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք:
10.00-12.30 Նոյեմբերի 4-5-ին նախատեսվող Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի հարցերի բազայի ստեղծում, կազմակերպչական աշխատանքներ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

12.30-13.00 Ընդմիջում

13.00-15.00 Առարկայական խորհրդատվություն. միջազգային ալմանախներում և պարբերականներում հրատարակվող հոդվածներին (Էլեկտրոնային և տպագիր) ներկայացվող հիմնական պահանջները: Նշվածի համատեքստում կրթահամալիրային հիմնական փորձի ներկայացման ուղղությունները: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

15.00-16.00
Մարզական պարապմունք:

Հոկտեմբեր 28


9-9.30 պարատուն ̀ պասիվ մասնակից:
9.30-10.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք:
10.00-12.30 Նոյեմբերի 4-5-ին նախատեսվող Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի հարցերի բազայի ստեղծում, կազմակերպչական աշխատանքներ: Վարժարան, 2-7 սենյակ:

12.30-13.00 Ընդմիջում

13.00-15.00 Առարկայական խորհրդատվություն.  Կրթահամալիրի Օրացույցում առկա հասարակագիտական դասընթացներին վերաբերվող կետերի քննարկում. կազմակերպում, լուծումներ և խնդիրներ:

15.00-16.00
Մարզական պարապմունք:

Ծանոթություն

Սովորողների հետ աշխատանքը կկրի ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ առցանց բնույթ: Առցանց բնույթի աշխատանքը ենթադրում է մինչ այս ընթացքում գտնվող սովորողների անհատական և խմբային նախագծերը: Իսկ ֆիզիկական ասպետկում ի նկատի ունենք աշխատանքներ ` կապված Ինտելեկտուալ մեծ մրցաշարի նախապատրաստական փուլի հետ:

Դասավանդողների հետ տարվող մասնագիտական խորհրդատվության և քննարկումների աշխատանքները կազմակերպվում է նշված կետերի համաձայն, ինչպես նաև, ըստ դասավանդողների առաջարկությունների:

Комментариев нет:

Отправить комментарий