воскресенье, 3 сентября 2017 г.

Հեռավար ուսուցման առաջադրանքներ

Ստորև ներկայացված են առաջադրանքներ հեռավար ուսուցում ընտրած սովորողների համար.


10-րդ դասարան

1. Քաղաքակրթություն հասկացությունը և ընկալումներն արդի հասարակագիտության մեջ:
 •  Մշակույթ և քաղաքակրթություն հասկացությունները:
 • Վարկածային քաղաքակրթություններ:
 • Հին աշխարհի հիմնական քաղաքակրթությունները և դրանց նկարագիրը:
 • Հայկական Լեռնաշխարհում և հարակից տարածքներում ձևավորված քաղաքակրթություններ:
2. Հին աշխարհի մշակույթը
 • Մշակույթի սահմանումները և բաժանումներն արդի գիտության մեջ:
 • Հին աշխարհի մշակութային համակարգերն ըստ քաղաքակրթական հենքի:
 • Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում առկա մշակույթի նկարագիր:

3. Պետություն հասկացությունը և ձևավորված պետական կազմավորումներ

Ա. Արևելյան քաղաքակրթություններ
 • Արևելքի առաձին պետությունները:
 • Համաեգիպտական պետությունը:
 • Խեթական պետությունը, Բաբելոնիան և Ասորեստանը:
 • Իրանական բարձրավանդակ:
Բ. Արևմտյան քաղաքակրթություններ
 • Հունակական քաղաքակրթության սկիզբը: Դասական շրջանի հունական պոլիսային քաղաքակրթությունը:
 • Հունաստանը մ.թ.ա. 5-րդ դարում:
 • Վաղ Հռոմ: Իտալիայի նվաճում:
 • Հռոմը՝ Միջերկրական ծովի ավազանի գերիշխող պետություն:
 • Հանրապետությունից կայսրություն:
4. Ուրարտու
 • Ուրարտու թագավորության սկզբնավորումը։
 • Ուրարտուն «չորս ծովեր» թագավորություն։
 • Ուրարտական մշակույթը և կրոնը։
5. Հայկազուն-Երվանդունիների թագավորությունը

 • Հայկազուն Երվանդունիների թագավորության կայացումը։
 • Մակեդոնացու արշավանքները և Հայաստանը։
 • Աքեմենյան տերության կործանումը. Հայաստանի անկախացումը։
6. Արտաշես Առաջին
 • Արտաշես Առաջինի գործունեությունը։
 • Սոցիալական պետության մոդելի կայացումը։
 • Արտադրող հասարակության ստեղծումը և բարեփոխումները։
7. Ալեքսանդր Մակեդոնացի
 • Հունական աշխարհի միավորումը։
 • Մակեդոնացու արշավանքները։
 • Հելլլենիզմը որպես գլոբալիզացիայի առաջին համընդհանուր փորձ։

11-րդ դասարան

1. Հայաստանը 17-18-րդ դարերում

 • Քաղաքական միջավայրը:
 • Սոցիալական միջավայրը:
 • Մշակութային միջավայրը:

2. Ազատագրական դեգերումները և քաղաքական իրողությունները Եվրոպայում

 • Դիմումներ քրիստոնյա աշխարհին. հարաբերությունները պապական Հռոմի հետ:
 • Իսրայել Օրին և հայ ազատագրական մտքի դեգերումները:
 • Եվրոպա-Օսմանյան Թուրքիա հարաբերությունների բնույթը և հայերի ակնկալիքները:
 • Պյոտրյան Ռուսաստանը և ռուսական գործոնի առաջացումը համաշխարհային քաղաքականության մեջ:

3. Աշխարհը նոր ժամանակների սկզբին. Կապիտալիստական հասարակարգի առաջացումը
 • Մեծ Բրիտանիան 17-19-րդ դարի առաջին կեսին:
 • Ֆրանսիան 17-19-րդ դարի առաջին կեսին:
 • Գերմանական պետությունները17-19-րդ դարի առաջին կեսին:
 • Իտալական պետությունները 17-19-րդ դարի առաջին կեսին:
4. Հայաստանի նվաճումը Ցարական Ռուսաստանի կողմից
 • Ռուս-պարսկական պատերազմները և Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին։
 • Ռուս-թուրքական պատերազմները և հայերը։
 • Ռուսական գործոնի առկայության խնդրի ընդհանուր բնութագիր։
5. Հայաստանի քաղաքական միտքը և կուսակցությունների կայացումը 19-րդ դարում
 • Հայկական իրականության մեջ առկա քաղաքական-հասարակական հոսանքները։
 • Հայ ազգային կուսակցությունների հիմնումը՝ Արմենականներ, Հնչակյաններ, Դաշնակցություն։
6. Հայկական մշակույթը 19-րդ դարում
 • Մշակույթ հասկացության սահմանումը և ընկալումները։
 • Մշակույթի հիմնական ուղղությունների նկարագիր։
 • Մշակույթը որպես ինքնության բաղադրիչ։
7. Ազգային պետությունների առաջացումը

 • Պրուսական Գերմանիա։
 • Գարիբալդիական Իտալիա։
 • Հեղափոխական Ֆրանսիա

Ներկայացված առաջադրանքների հիմքով, սովորողը ներկայացնում է անհատական-նախագծային աշխատանքները: Անհրաժեշտության առաջացման պարագայում, սովորողը ներկայացնում է իր կատարած աշխատանքները որևէ առացանց տեսահեռարձակման համակարգի միջոցով՝ հասանելի սովորողին և դասավանդողին:

Առաջադրանքներին ներկայացվող պահանջները.

 • Ներկայացվող աշխատանքները կազմված են՝ ներածությունից, հիմնական մասից և վերջաբանից:
 • Ներկայացվող աշխատանքներում սովորողը հանդես է բերում ինքնուրույնություն, ներկայացնում է սեփական դիտարկումները և տեսակետները տարբեր հարցերի շուրջ:
 • Անցկացնում է պատմական զուգահեռներ և տալիս իր գնահատականները:
 • Պատշաճ կերպով ներկայացնում է այն կայքերի, հոդվածների, մենագրությունների, գրքերի և այլ աշխատությունների ցանկը, որոնցից օգտվելը է աշխատանքը կատարելիս:
Комментариев нет:

Отправить комментарий