воскресенье, 11 сентября 2016 г.

Առաջադրանքներ 10-րդ դասարան

Ա. Ներկայացնել Հայակական լեռնաշխարհի ընդհանուր բնութագիր (գետեր, լճեր, լեռնաշղթաներ, վարչական բաժանում և այլն):


Բ. Գտնել այն երեք կղզիների անվանումները, որոնք եղել են Վանա լճում, սակայն այժմ չկան:

Գ. Նկարագրել հին աշխարհի հավատալիքների կամ կրոնական որևէ համակարգ:


Комментариев нет:

Отправить комментарий